அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, April 09, 2017

கவாரிஜ்கள் என்றால் யார்?

உரை: மௌலவி. மன்சூர் மதனி


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.