அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, April 21, 2017

நிரந்தர நன்மைகள்

மௌலவி. முஃப்தி உமர் ஷரீஃப் காஸிமி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.