அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, April 15, 2017

இஸ்லாத்தில் இருந்தவைகளும், புகுந்தவைகளும்

உரை: மௌலவி. இஸ்மாயில் ஸலஃபி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.