அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, April 11, 2017

காதியானிகள் & பரேலவிகளின் சுயரூபம்

உரை: முஃப்தி உமர் ஷரீஃப் காஸிமி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.