அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, March 10, 2017

அல்லாஹ்வின் பெயர்கள், பண்புகள் (தொடர் -8)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.