அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, February 07, 2017

முந்தைய சமுதாய அழிவுகளிலிருந்து படிப்பினை பெறுபவரே அறிவுடையோர் ஆவார்!

          தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -432

இவர்களுக்கு முன் நாம் எத்தனையோ தலைமுறையினரை அழித்திருக்கிறோம் என்பது அவர்களுக்கு(ப் படிப்பினையைத் தந்து) நேர்வழி காட்டவில்லையா? (அழிந்து போன) அவர்கள் குடியிருந்த இடங்களில் தானே இவர்கள் நடக்கிறார்கள். நிச்சயமாக அதில் அறிவுடையோருக்கு அத்தாட்சிகள் உள்ளன. 

(அல்குர்ஆன்:20:128)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.