அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Monday, February 06, 2017

உளூவின் போது குதிகால்களை நன்கு கழுவுவதன் அவசியம்

              தினம் ஒரு ஹதீஸ் -431

தம் குதிகால்களைக் கழுவா(மல் உளூச் செய்துகொண்டிருந்)த ஒரு மனிதரை நபி (ஸல்) அவர்கள் கண்டார்கள். அப்போது, “(உளூவில் சரியாகக் கழுவப்படாத) குதிகால்களுக்கு நரகம் தான்” என்று கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா (ரலி)
நூல்: முஸ்லிம் 408

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.