அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, February 10, 2017

மறுமையின் வெற்றியாளர்கள் யார்?

உரை: மௌலவி அன்சார் ஹுசைன் ஃபிர்தவ்ஸி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.