அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, February 01, 2017

ஜனாஸாவை அடக்கம் செய்ய கொண்டு செல்லும் போது விரைவாகச் செல்ல வேண்டும்

                    தினம் ஒரு ஹதீஸ் -426

பிரேதத்தை (அடக்கம் செய்ய சுமந்து செல்லும் போது) துரிதமாகக் கொண்டு செல்லுங்கள். ஏனெனில், அது (பிரேதம்) நல்லறங்கள் புரிந்ததாயிருந்தால் (அதற்கு மண்ணறை வாழ்வில் கிடைப்பதற்குண்டாண) நன்மையின் பக்கம் அதை விரைவுபடுத்துகிறீர்கள். வேறுவிதமாக அது இருந்தால், ஒரு தீங்கை உங்கள் தோள்களிலிருந்து (விரைவாக) இறக்கி வைக்கிறீர்கள்” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா (ரலி)
நூல்: முஸ்லிம் 1721

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.