அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, January 05, 2017

உண்மையும், பொய்யும்

                    தினம் ஒரு ஹதீஸ் -399

உண்மை, நன்மைக்கு வழிகாட்டும்; நன்மை சொர்க்கத்திற்கு வழிகாட்டும். ஒரு மனிதர் உண்மை பேசிக்கொண்டே இருப்பார். இறுதியில் அவர் “வாய்மையாளர்” எனப் பதிவு செய்யப்படுவார்பொய், தீமைக்கு வழி வகுக்கும்; தீமை நரகத்திற்கு வழி வகுக்கும். ஒரு மனிதர் பொய் பேசிக்கொண்டேயிருப்பார். இறுதியில் அவர் “பெரும் பொய்யர்” எனப் பதிவு செய்யப்பட்டு விடுவார்” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்:அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி)
நூல்: முஸ்லிம் 5081

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.