அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, January 22, 2017

நன்னடத்தை

                  தினம் ஒரு நபிமொழி -416

நியாயத்தீர்ப்பு நாளின் தராசில், நன்னடத்தையை விடக் கனமானது வேறெதுவும் இருக்காது” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூதர்தா (ரலி)
நூல்: பைஹகீ / ஷுஅபுல் ஈமான் 7517


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.