அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, January 15, 2017

அல்லாஹ்வின் நேசம் வேண்டுமா?

          தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -409

(பெருமையோடு) உன் முகத்தை மனிதர்களை விட்டும் திருப்பிக் கொள்ளாதே! பூமியில் பெருமையாகவும் நடக்காதே! அகப்பெருமைகாரர், ஆணவங் கொண்டோர் எவரையும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் நேசிக்க மாட்டான். 

(அல்குர்ஆன்: 31:18)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.