அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, January 05, 2017

அல்லாஹ்வின் கோபமும், சாபமும்

உரை: மௌலவி யாஸிர் ஃபிர்தவ்ஸி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.