அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, January 27, 2017

நம்பிக்கைக் கொண்ட பின் நிராகரித்தவர்களின் தோற்றம்!

         தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -421

‘அந்த நாளில் சில முகங்கள் வெண்மையாகவும், மற்றும் சில முகங்கள் கறுப்பாகவும் இருக்கும். எவரது முகங்கள் கறுப்பாக உள்ளனவோ அவர்களிடமும் ‘நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டபின் நிராகரித்தீர்கள் அல்லவா? நீங்கள் நிராகரித்ததற்காக இந்த வேதனையைச் சுவையுங்கள் (என்று கூறப்படும்)”. 

(அல்குர்ஆன்:3:100)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.