அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, January 26, 2017

பெண்களே! குடும்ப வாழ்க்கையில் உங்கள் பங்களிப்பு என்ன?

உரை: முஃப்தி உமர் ஷரீப் காஸிமி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.