அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, January 17, 2017

சத்தியத்தில் அல்லாஹ்வின் கருணை!

           தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -411

அல்லாஹ் உங்களுடைய சத்தியங்களை (சிலபோது தக்க பரிகாரங்களுடன்) முறித்து விடுவதை உங்களுக்கு ஏற்படுத்தியிருக்கிறான். மேலும், அல்லாஹ் உங்கள் எஜமானன். மேலும் அவன் நன்கறிந்தவன், ஞானம் மிக்கவன். 

(அல்குர்ஆன்: 66:2)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.