அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Monday, January 23, 2017

அதிகம் சத்தியம் செய்பவனின் இழிவான பண்புகள்!

           தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -417

மேலும் இழிவு உள்ளவனான, அதிகம் சத்தியம் செய்யும் ஒவ்வொருவனுக்கும், வழிபடாதீர். (அத்தகையவன்) குறை கூறித்திரிபவன் - கோள் சொல்லிக் கொண்டு நடப்பவன். 

(அல்குர்ஆன்: 68:10,11)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.