அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, January 17, 2017

செய்த சத்தியதை விடச் சிறந்ததாக வேறொன்றைக் கருதினால்

                தினம் ஒரு ஹதீஸ் -411

நபி (ஸல்) அவர்கள் என்னிடம், “அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஸமூராவே! நீர் ஒரு விஷயத்தில் சத்தியம் செய்து விட்டு, அதல்லாத வேறொன்றை அதை விடச் சிறந்ததாகக் கருதும்பட்சத்தில் சத்தியத்தை முறித்துப் பரிகாரம் செய்துவிட்டு, அந்தச் சிறந்ததையே நீர் செய்வீராக” என்று கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அப்துர் ரஹ்மான் பின் ஸமூரா (ரலி)
நூல்: அபூதாவூத் 2855

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.