அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, January 13, 2017

தம்மிடமிருப்பதில் சிறந்த ஆடையை அணிந்து ஜுமுஆவிற்குச் செல்ல வேண்டும்

                  தினம் ஒரு ஹதீஸ் -407

ஜும்ஆ நாளில் ஒருவர் நல்ல முறையில் குளித்து தூய்மையாகி, தம்மிடமிருப்பதில் சிறந்த ஆடையை அணிந்து, தம்மிடமுள்ள எண்ணெயைத் தேய்த்துக் கொள்கிறார். பிறகு புறப்பட்டு (நெரிசலை உருவாக்கும் விதமாக) இருவரை பிரித்துக் கொண்டு வராமல் (பள்ளிக்கு) வந்து தமக்கு விதியாக்கப்பட்டுள்ளதைத் தொழுகிறார் எனில், அவருக்கு அந்த ஜும்ஆவுக்கும் அதற்கு முந்தைய ஜும்ஆவுக்கும் இடையிலேற்பட்ட பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டே தீருகின்றன” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூதர் (ரலி)
நூல்: இப்னுகுஸைமா 1670

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.