அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, January 08, 2017

அல்குர்ஆன் எச்சரிக்கும் நரகமும், நரக தண்டனைகளும்

உரை: மௌலவி ஷாபித் ஷரயி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.