அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, January 28, 2017

வானவர்களின் (மலக்குகள்) உலகம் - தொடர் 2

உரை: மௌலவி. அஸ்ஹர் ஸீலானி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.