அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, December 17, 2016

விலக்கப்பட்டவைகளில் முதன்மையானவைகள்!

         தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -380

“(நபியே!) கூறும்! வாருங்கள் இறைவன் உங்களுக்கு விலக்கியிருப்பவற்றை நான் கூறுகிறேன். யாரையும் எதனையும் அவனுக்கு இணையாக்காதீர்கள். பெற்றோருக்கு நன்மை செய்யுங்கள். வறுமைக்குப் பயந்து உங்கள் குழந்தைகளைக் கொன்று விடாதீர்கள்…” 

(அல்குர்ஆன்: 6:151)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.