அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Monday, December 12, 2016

மீலாது மற்றும் மவ்லித்-க்கு மார்க்க ஆதாரம் தேடுபவர்களே!

உரை: மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.