அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, December 25, 2016

அடக்கத்தலங்களை நோக்கித் தொழாதீர்கள்…

                      தினம் ஒரு ஹதீஸ் -387


அடக்கத்தலங்களை (கப்று) நோக்கித் தொழாதீர்கள்; அவற்றின் மீது உட்காராதீர்கள்” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூமர்ஸத் அல்ஃகனவீ (ரலி)
நூல்: முஸ்லிம் 1769


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.