அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, December 02, 2016

உரை நிகழ்த்தும் முன்

                  தினம் ஒரு ஹதீஸ் -365

அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் (உரையாற்றுவதற்காக) எழுந்து நின்றார்கள். அப்போது அவர்கள் ஏகத்துவ உறுதிமொழி கூறி அம்மா பஅத் என்று கூறி(உரையைத் துவக்கி)யதை நான் செவியுற்றேன்.

அறிவிப்பவர்: மிஸ்வர் பின் மக்ரமா (ரலி)
நூல்: புகாரி 926


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.