அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, December 10, 2016

வாழ்க்கையில் செயல்படுத்த எளிதான இறைவேதம்!

           தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -373

நிச்சயமாக இக்குர்ஆனை நன்கு நினைவு படுத்திக் கொள்ளும் பொருட்டே எளிதாக்கி வைத்திருக்கின்றோம். எனவே இதிலிருந்து நல்லுணர்வு பெறுவோர் உண்டா?

(அல் குர்ஆன்: 54:32)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.