அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, December 16, 2016

சிரியா (ஹலெப்) முஸ்லிம்களுக்காக நமது அவசரக் கடமை

உரை: மௌலவி அஸ்ஹர் ஸீலானி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.