அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, December 27, 2016

நபிமார்களுக்கும் ரஸுல்மார்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.