அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, December 29, 2016

பொய்

                 தினம் ஒரு ஹதீஸ் -392

எவரொருவர் ஒரு குழந்தையிடம் ‘இங்கே வந்து இதை எடுத்துக்கொள்’ என்று கூறிவிட்டு அந்தக் குழந்தைக்கு ஒன்றும் தராவிட்டால், அவர் பொய் பேசியதாக கணக்கிலடப்படும்” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா (ரலி)
நூல்: அஹ்மத் 9624

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.