அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, December 24, 2016

தொழுகையும், தர்மமும் ஏற்கப்பட

                   தினம் ஒரு ஹதீஸ் -387

உளூ செய்யாமல் எந்தத் தொழுகையும் (அல்லாஹ்வால்) ஏற்கப்படாது; மோசடி செய்த பொருளால் செய்யப்படும் எந்த தானதர்மமும் (அல்லாஹ்வால்) ஏற்கப்படாது” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: இப்னு உமர் (ரலி)
நூல்: அஹ்மத் 4823

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.