அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, December 27, 2016

இஸ்லாமிய வரலாற்றில் தோன்றிய வழி கெட்ட இயக்கங்கள் (ஹவாரிஜ், முஃதஸிலா, ஷிஆ)

உரை: மௌலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.