அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, December 22, 2016

மனித குலம் முழுமைக்கும் எச்சரிக்கப்படும் வேத அறிவிப்பு!

            தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -385

(குர்ஆனாகிய) இதன் மூலம் அவர்கள் எச்சரிக்கப் படுவதற்காகவும் (வணக்கத்திற்குரிய அல்லாஹ்வாகிய) அவன் ஒரே நாயன் தான் என்று அவர்கள் அறிந்து கொள்வதற்காகவும், அறிவுடையோர் நல்லுணர்வு பெறுவதற்காகவும் மனிதர்களுக்கு இது ஓர் அறிவிப்பாகும். 

(அல்குர்ஆன்: 14:52)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.