அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, December 02, 2016

நேர்வழி என்பது அல்லாஹ் நாடினாலேத்தவிர இல்லை!

        தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -365

ஆகவே (நபியே!) மரித்தவர்களையும் நிச்சயமாக நீர் கேட்கச் செய்ய முடியாது; (உம்முடைய அழைப்பைப்) புறக்கணித்துத் திரும்பி விடும் செவிடர்களையும் (உம்முடைய) அழைப்பை நிச்சயமாக நீர் கேட்கச் செய்ய முடியாது. 

(அல்குர்ஆன்: 30:52)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.