அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, December 01, 2016

சிந்திக்கத் தூண்டும் உதாரணங்கள் நிறைந்த இறைவேதம்!

         தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -364

இன்னும், இந்த குர்ஆனில் மனிதர்களுக்காக எல்லாவித உதாரணங்களையும், அவர்கள் சிந்தித்துப் பார்ப்பதற்காக நாம் திடமாக எடுத்துக் கூறியுள்ளோம். 

(அல்குர்ஆன்:39:27)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.