அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, December 25, 2016

தஃப்ஸீர் ஸூரா அல் பைய்யினா (அத்தியாயம் 98)

உரை: மௌலவி அஜ்மல் அப்பாஸி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.