அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, December 22, 2016

தஃப்ஸீர் சூரத்துல் கத்ர் (அத்தியாயம் 97)

உரை: மௌலவி அப்துல் அஜீஸ்

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.