அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, November 29, 2016

ஷஹீதும் கடனும்

                 தினம் ஒரு ஹதீஸ் -362

ஷஹீதின் (உயிர்த்தியாகி) அனைத்துப் பாவங்களும் மன்னிக்கப்பட்டு விடுகின்றன; கடனைத் தவிர” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் பின் அம்ர் பின் அல்ஆஸ் (ரலி)
நூல்: அஹ்மத் 6874


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.