அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, November 30, 2016

நல்லுணர்வு பெற, நினைவுபடுத்திக்கொள்ள எளிதான இறைவேதம்!

        தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -363

நிச்சயமாக இக் குர்ஆனை நன்கு நினைவு படுத்திக் கொள்ளும் பொருட்டே எளிதாக்கி வைத்திருக்கின்றோம்....... எனவே இதிலிருந்து நல்லுணர்வு பெறுவோர் உண்டா? 

(அல்குர்ஆன்: 34:32)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.