அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, November 23, 2016

தனக்கு முன்னுள்ள வேதங்களை மெய்ப்பிக்கும் உண்மை குர்ஆன்!

           தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -356

(நபியே!) நாம் உமக்கு வஹீ மூலம் அறிவித்துள்ள இவ்வேதம் உண்மையானதாகவும், தனக்கு முன்னால் உள்ள (வேதத்)தை மெய்ப்பிப்பதும் ஆகும்; நிச்சயமாக அல்லாஹ், தன் அடியார்களை நன்குணர்ந்தவன்; பார்த்துக் கொண்டிருப்பவன். 

(அலகுர்ஆன்: 35:31)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.