அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, November 25, 2016

இறைவேதத்தை நம்பாத ஆழ்மனதின் வெறுப்பு!

          தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -358

இன்னும் அவர்கள் (சிந்தித்துப்) படிப்பினைகள் பெறுவதற்காக, இந்த குர்ஆனில் திட்டமாக(ப் பல்வேறு) விளக்கங்களைக் கூறியுள்ளோம். எனினும், (இவை யாவும்) அவர்களுக்கு (உண்மையிலிருந்து) வெறுப்பைத் தவிர (வேறெதையும்) அதிகப்படுத்தவில்லை! 

(அல்குர்ஆன்: 17:41)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.