அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Tuesday, September 20, 2016

வித்ரு தொழுகையில் கூட்டு துஆ ஓதுவது கூடுமா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.