அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, August 04, 2016

ஃபஜ்ர் தொழுகையில் குனூத் ஓதும் இமாம் பின்னால் தொழலாமா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.