அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, August 13, 2016

சிறுக சிறுக சேர்த்து வைத்த நன்மைகளையெல்லாம் தவிடுபொடியாக்குகின்ற அந்த செயல் எது?

         தினம் ஒரு குர்ஆன் வசனம் -254

“நீர் இணை கற்பித்தால் உமது நல்லறம் அழிந்து விடும், நீர் நஷ்டமடைந்தோராவீர்” (அல்குர்ஆன்: 39:65)

“அவர்கள் இணை கற்பித்தால், அவர்கள் செய்து வந்ததெல்லாம், அவர்களை விட்டு அழிந்துவிடும்” (அல்குர்ஆன்: 6:88)

“இன்னும்; நாம் அவர்கள் (இம்மையில்) செய்த செயல்களின் பக்கம் முன்னோக்கி அவற்றை (நன்மை எதுவும் இல்லாது) பரத்தப்பட்ட புழுதியாக ஆக்கிவிடுவோம்” (அல்குர்ஆன்: 25:23)

“நிச்சயமாக அல்லாஹ் தனக்கு இணை கற்பிப்பதை மன்னிக்க மாட்டான். அதற்கு கீழ்நிலையில் உள்ள (பாவத்)தை தான் நாடியவர்களுக்கு மன்னிப்பான். அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பிப்பவர் மிகப் பெரிய பாவத்தையே கற்பனை செய்கிறார்” 
(அல்குர்ஆன்: 4:48 & 116)


"அல்லாஹ்வுக்கு இணை கற்பிப்போருக்கு சொர்க்கத்தை அல்லாஹ் விலக்கப்பட்டதாக ஆக்கி விட்டான்" 
(அல்குர்ஆன்: 5:72)


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.