அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, August 10, 2016

தனியாக தொழும்போது பாங்கு, இகாமத் சொல்வது அவசியமா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.