அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Monday, August 22, 2016

பாவமன்னிப்புக் கோருவதன் சிறப்பு…

                தினம் ஒரு ஹதீஸ் -263


ஒருவர் தாம் செய்த பாவத்திற்கு (அல்லாஹ்விடம், மனம் வருந்தி) மன்னிப்புக் கோரினால், அவர் அப்பாவத்தை செய்யாதவரைப் போன்றவராவார்” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி)
நூல்: தப்ரானீ / அத்துஆ 1700


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.