அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Sunday, August 07, 2016

நபி(ஸல்) அவர்களின் முடி, பாத்திரங்கள் என்று இணையதளத்தில் வருவது உண்மையா?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.