அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Saturday, August 20, 2016

தொழுகையில் இமாமை முந்தாமலிருக்க வேண்டும்…

                 தினம் ஒரு ஹதீஸ் -261

தொழுகையில் இமாமானவர் பின்பற்றப்படுவதற்காகவே நியமிக்கப்பட்டுள்ளார், தொழுகையில் செய்யும் எந்தவொரு செயலையும் அவர் செய்தப் பின், தான் அவரைப் பின்பற்றி நாம் செய்ய வேண்டும், அவரை முந்திக் கொண்டு தொழுவதென்பது மறுமையில் தண்டணைக்குரிய செயலாகும்.

உங்களில் ஒருவர் (தொழுகையில்) இமாமை முந்திக்கொண்டு தம் தலையை உயர்த்துவதால் (மறுமையில்) அவருடைய தலையைக் கழுதையுடைய தலையாக அல்லாஹ் ஆக்கிவிடுவதை அல்லது அவருடைய உருவத்தைக் கழுதையுடைய உருவமாக அல்லாஹ் ஆக்கி விடுவதை அஞ்ச வேண்டாமா?” என்று நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அபூஹுரைரா (ரலி)
நூல்: புகாரி 691

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.