அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Thursday, August 18, 2016

பிள்ளைகளுக்கிடையே பாகுபாடு காட்டக் கூடாது…

               தினம் ஒரு ஹதீஸ் -259

(நான் சிறுவனாக இருந்தபோது) என் தந்தை தமது செல்வத்தில் ஒன்றை எனக்கு அன்பளிப்பாக வழங்கினார்கள். அப்போது என் தாயார் அம்ரா பின்த் ரவாஹா (ரலி) அவர்கள் என் தந்தையிடம் “நீங்கள் இதற்கு அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்களைச் சாட்சியாக ஆக்காத வரை நான் இதை ஒப்புக் கொள்ளமாட்டேன்” என்று கூறினார்கள். ஆகவே, என் தந்தை எனக்கு அன்பளிப்பு வழங்கியதற்கு நபி (ஸல்) அவர்களைச் சாட்சியாக்குவற்காக அவர்களிடம் சென்றார்கள். அப்போது அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் என் தந்தையிடம், “உங்களது மற்ற பிள்ளைகளுக்கும் இது போன்று அன்பளிப்பு செய்தீர்களா?” என்று கேட்டார்கள். என் தந்தை, “இல்லை‘ என்று பதிலளித்தார்கள். அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள், “(அப்படியானால் என்னை (இதற்குச்) சாட்சியாக்காதீர். ஏனெனில், நான் அநீதிக்குச் சாட்சியாக இருக்கமாட்டேன்.) அல்லாஹ்வை அஞ்சிக்கொள்ளுங்கள்; உங்கள் பிள்ளைகளிடையே நீதியாக நடந்து கொள்ளுங்கள்” என்று கூறினார்கள். உடனே என் தந்தை (வீட்டுக்குத்) திரும்பிவந்து, எனக்குத் தந்த அன்பளிப்பைத் திரும்ப பெற்றுக் கொண்டார்கள்.

அறிவிப்பவர்: நுஃமான் பின் பஷீர் (ரலி)
நூல்: முஸ்லிம் 3325, (3326)

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.