அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Wednesday, August 10, 2016

பொறாமைப்பட அனுமதிக்கப்பட்ட இரு விஷயங்கள்…

              தினம் ஒரு ஹதீஸ் -251

ஒருவர் தமக்கு இறைவன் அளித்த செல்வத்தை நற்காரியங்களுக்காக அர்ப்பணிக்கிறார்; மற்றொருவர் தமக்கு இறைவன் அளித்த (கல்வி) ஞானத்தால் (மக்களின் பிரச்சினைகளுக்குத்) தீர்ப்பு வழங்கிக் கொண்டும், (தானும் அமல் செய்து பிறருக்கும்) அதைக் கற்பித்துக் கொண்டும் இருக்கிறார்; (இவ்விருவரைப் போல் தாமும் செய்து அதிக நன்மைகளை அல்லாஹ்விடம் பெற வேண்டும் என்ற விதத்தில் இந்த) இரண்டு பண்புகளில் தவிர வேறு எதிலும் பொறாமை கொள்ளலாகாது” என்று அல்லாஹ்வின் தூதர் (ஸல்) அவர்கள் கூறினார்கள்.

அறிவிப்பவர்: அப்துல்லாஹ் பின் மஸ்ஊத் (ரலி)
நூல்: புகாரி 7141

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.