அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வ ரஹ்மத்துல்லாஹி வ பரகாத்துஹு

Friday, August 12, 2016

குர்ஆனுக்கு முரண்படுகிறது என்று ஹதீஸை மறுத்தால் குர்ஆனையே மறுக்க வேண்டிவரும்

உரை: மௌலவி இஸ்மாயில் ஸலஃபி

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.